Brann- og innbruddsikre safer

Sikkerhetsskap er en safe som er bygd for å motstå innbrudd men ikke testet opp mot FG.

Det første vi vil anbefale deg å gjøre etter at du får skapet på plass er å ta bilder av innbo og løsøre, katalogisere det og få en forsikrings-attestasjon og plassere begge deler trygt i skapet. Da vil du, ved en eventuell brann som utløser forsikringsdekning, spare deg for en masse tid og arbeid med å dokumentere og gjøre greie for alt du skal ha erstattet. Ikke ta sjansen på at brann er noe som skjer naboen og ikke deg selv. Du hører om, eller leser om brann nesten hver eneste dag året rundt. Billigere forsikring av, gjenstander og minner, som ikke kan erstattes med penger får du ikke.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.